Consei-investissement-gadd

The Team

Team GADD

Precis som i lagsegling ser vi till att alltid jobba tillsammans med alla ombord på båten för att nå det bästa resultatet vi kan.

Med erfarna och engagerade styrelsemedlemmar som stöttar oss i vårt arbete, ser vi till att göra det vi är bäst på.

Management

Johan Nordström

Managing Director & Chief Investment Officer

+352 26 26 74 27
j.nordstrom@gadd.lu

Johan Nordström har arbetat i finansbranschen sedan millenieskiftet. Han började sin karriär vid en CTA-hedgefond innan han började på Gadd Stockholm i 2006.

Under de fem åren som följde arbetade han som analytiker och förvaltare för de svenska kunderna i Gadd. Innan han återvände till Gadd inom Luxemburgs kontor arbetade han som förvaltare i Sverige och Luxemburg.

Johan har en examen inom företagsekonomi och ekonomi från Lunds universitet, han är CFA-befattningshavare och finansiell riskchef – certifierad av Global Association of Risk Professionals.

Christer Hegardt

Founder, Director & Board Member

+41 22 799 42 03
c.hegardt@gadd.lu

En av Gadds grundare, idag är Christer Hegardt styrelseledamot i Gadd.

Christer började sin karriär 1979 som operativ controller på Nestlé. Han blev sedan finanschef på Swedish Match Consumer Products i Nyon innan han började på Banque Scandinave Switzerland i Genève 1987. Som expert på både ekonomiska och juridiska frågor är Christer finansiell rådgivare till ett antal internationella företag och stiftelser vid sidan av sin roll vid Gadd.

Christer studerade ekonomi vid HEC Lausanne, företags- och ekonomifakulteten vid Lausanne universitet, och har en juristexamen från Stockholms universitet.

Adnan aït el Hocine

Director & Chief Compliance Officer

+352 26 26 74 22
a.aitelhocine@gadd.lu

Adnan har arbetat som administrativ assistent på Gadd Luxemburg sedan 2016.
Adnan tog examen från ICN Business School Nancy-Metz och har en magisterexamen i statsvetenskap.

Adnan började sin karriär 2014 på Edmond de Rothschild Europe bank och gick sedan med i KBL European Private Bankers.

Våra förvaltare

Adnan aït el Hocine

Director & Chief Compliance Officer

+352 26 26 74 22
a.aitelhocine@gadd.lu

Adnan har arbetat som administrativ assistent på Gadd Luxemburg sedan 2016.
Adnan tog examen från ICN Business School Nancy-Metz och har en magisterexamen i statsvetenskap.

Adnan började sin karriär 2014 på Edmond de Rothschild Europe bank och gick sedan med i KBL European Private Bankers.

Bart Joseph

Portfolio Manager & Chief Risk Manager

+352 26 26 74 26
b.joseph@gadd.lu

Bart Joseph anslöt sig till Gadd Luxembourg under maj 2016 och har sedan dess koncentrerat sig på att utveckla affärer med kunder i Benelux.

Bart började sin karriär 1995 på Bank Nagelmackers Luxemburg i den privata bankavdelningen, vilket tog honom till många olika delar av världen. Efter denna internationella erfarenhet kom han tillbaka till Belgien och blev rådgivare i det belgiska federala parlamentet. Han anslöt sig sedan till Gadd Luxembourg för att tillämpa sin erfarenhet av rådgivning och diskretionär kapitalförvaltning.

Hans modersmål är holländska, och talar även flytande franska, engelska, flamländska och ryska.
Bart har en magisterexamen i tillämpad ekonomisk vetenskap vid universitetet i Antwerpen och har en doktorsexamen i ‘Estate and Wealth Planning’ från Brugge Business School.

Helena Bjäringer

Portfolio Manager

+41 22 799 42 00
h.bjaringer@gadd.lu

Helena Bjäringer började på Gadd i Genève 2019 som Senior Portfolio Manager.

Helena började sin karriär 1993 som trainee hos Lehman Brothers i Genève och från 1995 och fram till 2010 arbetade hon för Coutts Bank, BNP Paribas och Clariden Leu  och var ansvarig för att ta hand om deras kunder samt utveckla den skandinaviska och brittiska marknader. Från och med 2010 fortsatte Helena Bjäringer att arbeta med sina kunder från privatägda schweiziska förmögenhetsföretag som har omfattande och hållbara investeringsråd och lösningar.

Helena har en magisterexamen i företagsekonomi och ekonomi från Uppsala universitet. Hon är också medlem i Human Rights Watch-kommittén i Genève.

Christer Hegardt

Portfolio Manager

+41 22 799 42 03
c.hegardt@gadd.lu

En av Gadds grundare, idag är Christer Hegardt styrelseledamot i Gadd.

Christer började sin karriär 1979 som operativ controller på Nestlé. Han blev sedan finanschef på Swedish Match Consumer Products i Nyon innan han började på Banque Scandinave Switzerland i Genève 1987. Som expert på både ekonomiska och juridiska frågor är Christer finansiell rådgivare till ett antal internationella företag och stiftelser vid sidan av sin roll vid Gadd.

Christer studerade ekonomi vid HEC Lausanne, företags- och ekonomifakulteten vid Lausanne universitet, och har en juristexamen från Stockholms universitet.

Vår back-office

Anna Engström

Branch Manager - Geneva

+41 22 799 42 01
a.engstrom@gadd.lu

Anna började sin karriär hos Gadd 2007 som assistent till förvaltare med en kundkrets av främst skandinaviskt ursprung. Hon har numera stenkoll på allt som händer i Genève och är mycket omtyckt av Gadds kunder.

Hon har en magisterexamen från universitetet i Lausanne och talar svenska, franska och engelska.

Antoine Thorel

Digital Coordinator

+41 22 799 42 02
a.thorel@gadd.lu

Antoine började på GADD i Genève i mars 2022, som assistent, för att stödja Genève-kontoret med allt administrativt.

Han studerade i Genève där han fick ett s.k. “Certificat fédéral de capacité d’employé de commerce” samt en schweizisk studentexamen.

Han talar flytande franska och engelska och är väldigt intresserad av IT.

Fatemeh Raeissi

Administrative Assistant

+352 26 26 74 24
f.raeissi@gadd.lu

Fatemeh började arbeta på GADD Luxemburg i april 2020 för att stärka det administrativa teamet.

Fatemeh tog examen från universitetet i Sorbonne, Paris och har en masterexamen i juridik.

Hon började sin karriär 2018 på Royal bank of Canada i Due Diligence-teamet inom Compliance och arbetade med AML / KYC -frågor.

Fredrik Hegardt

Head of Business Development

+352 26 26 74 23
f.hegardt@gadd.lu

Efter att ha arbetat i ett svenskt start-up-företag gick Fredrik över till Gadd Luxemburg i början av maj 2020 för att stärka relationerna med Stockholm och Genève.

Han ansvarar för företagets IT och business relationships, samtidigt som han hjälper till att utveckla företaget tillsammans med Christer.

Efter sina ingenjörsstudier vid ETH Zürich kompletterade han sitt akademiska curriculum med studier i miljövetenskap med fokus på hållbarhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Fredrik talar även flytande franska, svenska, tyska och engelska.

Marzieh Jacques

Administrative Assistant

+352 26 26 74 24
m.jacques@gadd.lu

Marzieh började arbeta på GADD i juli 2018 som administrativt och kommersiellt stöd.

Marzieh har en magisterexamen i ingenjörsvetenskap från National School of Electricity and Mechanics of Nancy och en examen i redovisningsadministration från University of Lorraine.

Marzieh hade även praktikplats hos vår externa revisor, Aumea Partner.

Bli en del av laget! Hör av dig till oss.