Consei-investissement-gadd

Grundare

Staffan Gadd

Vem var Staffan Gadd?

Staffan Gadd, född i Stockholm 1934, satt i samband med hans verksamhet inom Skandinaviska Banken i Stockholm som sekreterare för Svenska Arbetsgivarföreningen mellan 1958 och 1961.

1964 blev han Skandinaviska Bankens London-representant och han hjälpte 1961 att starta upp Scandinavian Bank som biträdande verkställande direktör, till vilken han sedan utsågs till verkställande direktör 1971. Staffan gick sedan år 1980 vidare till Samuel Montagu, en av Storbritanniens ledande handelsbanker, som verkställande direktör och han valdes 1982 till ordförande.

1986 grundade han Saga Securities Ltd. och 1989 grundade han J.S. Gadd & Cie S.A. tillsammans med Christer Hegardt och Cristofer Gelli. Staffan satt också som ordförande för Svenska Handelskammaren för Storbritannien under senare år, innan han gick bort i januari 2017.

“Staffan var en enastående person som alltid var ett nöje att arbeta tillsammans med år efter år. Han var en stöttande pelare under svårare år och man kunde alltid vända sig till honom för konstruktiv kritik och väl genomtänkta råd. Genom åren blev vi väldigt goda vänner och även om han inte längre är med oss, är hans anda fortfarande mycket närvarande i företaget, vilket ser till att vi ger ett mervärde genom att tillhandahålla en mycket professionell och personlig service till alla våra kunder. ” – Christer Hegardt