FÖRGMÖGENHETSFÖRVALTNING SEDAN 1989

GADD erbjuder diskretionär förmögenhetsförvaltning.
Med över 30 års erfarenhet hjälper vi våra kunder med deras långsiktiga sparande. Vi tror på att en genuin dialog mellan kund
och förvaltare, kombinerat med vår globala expertis on förvaltning, ger det bästa resultatet genom hållbara investeringar.

EN PERSONLIG RELATION

Vi anser att man som förmögenhetsförvaltare bör ha en relation med sina kunder som bygger på tillit och förtroende. På GADD har varje kund en egen rådgivare, som genom att lyssna och hålla en öppen dialog med kunden bygger skräddarsydda investeringslösningar, och framför allt en personlig relation med kunden genom åren.

EN ÖPPEN DIALOG

Läs gärna vår senaste månadsrapport, eller ta kontakt med oss om du har några frågor om Gadd, kommande evenemang eller vår verksamhet.

ETT GLOBALT NÄTVERK

Tack vare ett gediget och omfattande kompetensnätverk kan GADD erbjuda kunderna som så önskar privilegierad tillgång till finansiella produkter eller specialiserad rådgivning inom tillgångs- och skattefrågor. Vi har även möjlighet att erbjuda ett urval av erkända banker som vi samarbetat med under många år.