Consei-investissement-gadd

Vår verksamhet

Diskretionär förvaltning

Förmögenhetsförvaltning är mer än enbart finansiella färdigheter; det handlar om att ha viljan att prestera samtidigt som man tar hänsyn till kundens förväntningar. Med GADD har varje kund en dedikerad och lättillgänglig kapitalförvaltare som tar hänsyn till deras förväntningar och utformar investeringslösningar anpassade efter deras behov.

Fördelarna med en personlig förvaltare

När du bestämmer dig för att överlåta dina tillgångar till en tredje part är det första utbytet viktigt. Dessa möten hjälper till att kartlägga situationen, identifiera behov och sätta mål och prestationsmål. Det är särskilt viktigt att du får en övergripande syn eftersom den gör att vi kan bygga en portfölj som matchar de krav som du ställt.

Vad innebär “diskretionär förvaltning”?

När kunder väljer ett diskretionärt mandat, tar Gadd hand om kapitalförvaltningen. Förvaltaren upprätthåller regelbunden kontakt med kunden och informerar dem öppet och ärligt om vidtagna åtgärder och möjligheter. Särskild omsorg ägnas åt allokering av tillgångar. I linje med de fastställda parametrarna – bland annat relaterade till risktolerans, nuvarande och framtida likviditetskrav eller andra relevanta situationer – väljer GADD de mest lämpliga produkterna så att varje kund kan njuta av sina tillgångar och samtidigt få dem att växa.

Våra värderingar

Varje dag strävar GADD efter att uppfylla de önskemål och krav som kunderna ställer på oss. Denna uppgift, tillsammans med våra starka värderingar, gör teamet till effektiva och lojala förvaltare som alltid ser till kundens bästa.

Oberoende

Bibehållandet valfrihet leder till full kontroll över företagets värderingar och riktning. Som ett starkt oberoende och privat företag kan GADD söka de mest passande och attraktiva investeringsmöjligheterna med endast kundens intressen i åtanke. Snabb och effektiv beslutsfattning, oberoende råd och hög flexibilitet är centrala i GADDs struktur. 

Disciplin

Yrken i finansindustrin kräver en konstant vaksamhet. Förutom att upprätthålla löpande riskövervakning, så kontrolleras förvaltningen beständigt för att säkerställa att den utförs i linje med kundens önskemål. Dessutom ser GADD till att respektera strikta etiska regler när det kommer till investeringar.

Kreativitet

När man bygger skräddarsydda lösningar för varje kund behöver man ett öppet sinne, konstant nyfikenhet och en djup förståelse för finansiella marknader.  Dessa principer fodrar kreativitet, vilket i sin tur stimuleras av frekventa utbyten av åsikter och synvinklar förvaltare sinsemellan. 

Transparens

Vi tror att relationer byggda på förtroende kräver ömsesidig öppenhet och klarhet. Därför har GADD regelbundna dialoger med kunderna, som på djupet informerar dem om portföljens prestanda, investeringsval, och värdeutveckling. Vi har implementerat en klar policy för transaktioner, ledning och administration. Vår rapportering är grundlig och transparent, vilket främjar förståelse och uppmuntrar diskussion och dialog.

Vår Vision

GADD erbjuder skräddarsydda förslag och råd till sina kunder. Ansvar, hög prestanda och en dedikation till tillväxt är några av delarna i vår vision.

Ansvar

Förvaltning av en klients tillgångar kräver uppsikt, moderation, och engagemang. Detta ansvar, vilket ligger hos alla i GADD-teamet, är förstärkt av företagets partnership-struktur. Ansvar på GADD är uttryckt i form av fokus på mänsklig och personlig kontakt, något som förvaltarna är experter på.

Prestanda

Hög prestanda handlar inte bara om att slå riktvärden, utan en kombination av stabilitet, kapaciteten att skydda kapital, samt en positiv personlig relation. Prestanda består också av utvecklandet av nya kompetenser, produkter och tjänster för att bättre gynna kunden framöver.

Tillväxt

För GADD är verksamhetsutveckling både ett verktyg för tillväxt och ett sätt att förbättra tjänsterna. Företaget jobbar mot att komma närmare våra hemmamarknader för ett utveckla deras potential. Samtidigt fokuserar GADD på att utöka bolagets synlighet i målmarknaderna och bland aktörer på finansiella marknaden.